Rovno na obsah Rovno na menu
Menu

​​​ 0902 478 792

Obec Jasenie
ObecJasenie

Evidencia obyvateľov

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Za členov rodiny  môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny. Za občanov mladších ako 18 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca. Prihlásenie občana na trvalý pobyt má evidenčný charakter.

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov. Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na mestskom úrade miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátenie potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

POTREBNÉ DOKLADY:
Vlastník bytu (domu):
- platný občiansky preukaz

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:
- platný občiansky preukaz

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:
- platný občiansky preukaz
- súhlas vlastníkov, a občianske preukazy.

*Údaje alebo výpisy z listu vlastníctva je už možné získavať z registrov verejnej správy, preto občania nemusia nosiť listy vlastníctva v papierovej podobe.

 

Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte

Potvrdenie vystaví obecný úrad občanovi na požiadanie.

POTREBNÉ DOKLADY:
platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie

 

 

Občan

Farské oznamy

Elektronické služby

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Vývoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5
6 7
8 9 10 11 12
13 14
15 16 17 18
19
20 21
22 23 24 25 26
27 28
29 30 31 1 2
3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Virtuálny cintorín

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Život v Jasení